فرش

preload
عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
فرش ماشینی کد 105 زمینه قرمز 299,000 299000 ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
فر ش ماشینی ساوین کد 2105 زمینه کرم 590,000 590000 ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
فرش ماشینی کد 104 زمینه نسکافه ای 400,000 400000 ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
فرش ماشینی کد 114 زمینه لاکی 197,000 197000 ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
فرش ماشینی ساوین کد 2103 زمینه لاکی 600,000 600000 ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
فرش ماشینی کد 107 زمینه قرمز 550,000 550000 ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
فرش ماشینی ساوین کد 2107 زمینه کرم صورتی 163,000 163000 ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
فرش ماشینی طرح رکسانا کد FSM36 زمینه قهوه‌ ای 899,800 899800 ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
فرش ماشینی ساوین کد 2107 زمینه کرم آبی 95,400 95400 ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
فرش ماشینی ساوین کد 2106 زمینه کرم شتری 120,000 120000 ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
فرش ماشینی ساوین کد 2104 زمینه لاکی 250,000 250000 ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
فرش ماشینی ساوین کد 2107 زمینه کرم حاشیه کرم شتری 394,000 394000 ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
فرش پارچه ای گوشه سایز دو متر کد 27 350,000 350000 ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز دو متر کد 12 350,000 350000 ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی 380,000 380000 ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
فرش ماشینی ساوین طرح آتنا زمینه گردویی 185,000 185000 ۰۶:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
فرش پارچه ای گوشه سایز 50 × 70 سانتی متر کد 34 90,000 90000 ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز 50 × 70 سانتی متر کد 28 90,000 90000 ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز یک متر کد 13 175,000 175000 ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز یک متر کد 05 175,000 175000 ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز 50 × 70 سانتی متر کد 16 90,000 90000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز یک متر کد 32 175,000 175000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز یک متر کد 25 175,000 175000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز 50 × 70 سانتی متر کد 17 90,000 90000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز دو متر کد 06 350,000 350000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز یک متر کد 19 175,000 175000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش پارچه ای گوشه سایز یک متر کد 17 175,000 175000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
فرش ماشینی ساوین طرح پرستو زمینه شکلاتی 120,900 120900 ۰۶:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
موکت سپاهان موکت طرح ولور برجسته پیوند زمینه عنابی کد 081 60,550 60550 ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
نمد فرش پوست و چرم کمالی کمالی مدل AI-00105 95,000 95000 ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
نمد فرش پوست و چرم کمالی مدل AI-00102 134,000 134000 ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
تابلو فرش دستباف منظره کلبه در جنگل سی پرشیا کد 901569 3,790,000 3790000 ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تابلو فرش دستباف گل در گلدان سی پرشیا کد 901574 3,009,000 3009000 ۰۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
تابلو فرش دستباف طرح وان یکاد 1,700,000 1700000 ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M23-6635 128,000 128000 ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M14-6635 169,000 169000 ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M10-6635 128,000 128000 ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M37-6635 149,000 149000 ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تابلوفرش دستبافت آنافرش طرح پل سنگی کد 11363 3,500,000 3500000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 449D 245,000 245000 ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح پیشواز کد 641D 275,000 275000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد VA075 239,200 239200 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش دستباف گل بابونه با گلدان مسی سی پرشیا کد 901581 6,490,000 6490000 ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تابلو فرش ماشینی طرح کوچه باغ کد 3D077 255,750 255750 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 264 269,000 269000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی طرح بالکن همسایه کد FA090 260,000 260000 ۰۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تابلو فرش دستباف و ان یکاد برجسته سی پرشیا کد 901513 1,265,000 1265000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستباف و ان یکاد برجسته سی پرشیا کد 901525 1,329,000 1329000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکادکد 119 269,000 269000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی طرح منظره کد 124 259,000 259000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلوفرش دستبافت آنافرش طرح دختر چوپان کد 11396 5,900,000 5900000 ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تابلو فرش دستبافت ابریشم طرح دهکده کد 06 3,200,000 3200000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M36-6657 249,000 249000 ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M2-6635 128,000 128000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل PC37-6657 249,000 249000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
تابلو فرش ماشینی طرح گل کد GA098 260,000 260000 ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تابلو فرش ماشینی طرح شهر زیبا کد VA102 239,200 239200 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش ماشینی طرح دخترک کد VAS109 138,000 138000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش دستباف و ان یکاد جل جلاله برجسته سی پرشیا کد 901559 529,000 529000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی طرح دختر و پسر کد FA097 سایز بزرگ 239,200 239200 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد AAS095 138,000 138000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش ماشینی طرح غروب کد VA125 239,200 239200 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519673 225,000 225000 ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519713 124,200 124200 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519707 250,000 250000 ۰۳:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519699 129,600 129600 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519691 200,000 200000 ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519684 162,500 162500 ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519682 162,500 162500 ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519672 225,000 225000 ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519660 124,200 124200 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519658 124,200 124200 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519650 162,000 162000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519646 162,000 162000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519642 162,000 162000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519628 129,600 129600 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519623 162,000 162000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519617 162,000 162000 ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت بابونه کد 519605 162,000 162000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل PA50-6635 149,000 149000 ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل PA43-6635 128,000 128000 ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
تابلو فرش ماشینی طرح بازار برده فروشها کد 6D134 255,750 255750 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش ماشینی طرح فرانسوی کد 5D112 255,750 255750 ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل PA17-6635 128,000 128000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
تابلو فرش ماشینی طرح میدان نقش جهان کد VA124 239,200 239200 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش ماشینی طرح بازار پاریس کد FA110 239,200 239200 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تابلو فرش ماشینی طرح قایق و برکه کد VA127 239,200 239200 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
تابلو فرش ماشینی طرح پرنده کد 6DS106 148,800 148800 ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
تابلو فرش ماشینی طرح دختر تارزن کد 7D086 255,750 255750 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
تابلو فرش ماشینی ارغوان طرح کوچه باغ 212 259,000 259000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی طرح گله اسن کد 228 259,000 259000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی طرح زنان روستایی کد 219 259,000 259000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی طرح منظره کد 226 259,000 259000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M34-6657 249,000 249000 ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۱
تابلوفرش دستبافت آنافرش طرح مینیاتور گرمای عشق کد 11426 7,700,000 7700000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلوفرش دستبافت آنافرش طرح تک درخت پارک کد 11362 3,400,000 3400000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M35-6657 249,000 249000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
تابلو فرش ماشینی شبیر مدل M37-6657 249,000 249000 ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
تابلو فرش دستبافت طرح عشایر کد 05 2,190,000 2190000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تابلو فرش دستبافت ابریشم طرح گل کد 01 1,980,000 1980000 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷