ناموجود
تندیس میناکاری گلدان مدل گالری زمرد ارتفاع 20 سانتی متر

تندیس میناکاری گلدان مدل گالری زمرد ارتفاع 20 سانتی متر

برند: متفرقه
دسته بندی: میناکاری

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید

فروشنده:
آماده ارسال
preload درحال بروزرسانی قیمت ها
۹۹,۰۰۰ تومان
۰ ٪
ویژگی های محصول:
 • نوع کاربرد محصول: تزئینی
امکان
تحویل اکسپرس
پشتیبانی
۷ روزه ۲۴ ساعته
امکان
پرداخت در محل
۷ روز
ضمانت بازگشت
ضمانت
اصل بودن کالا

نمودار تغییرات به تومان

 • آخرین نرخ : ۹۹,۰۰۰
 • بالاترین نرخ سال جاری : ۱۸۷,۰۰۰
 • پایین ترین نرخ سال جاری : ۸۳,۶۶۰
 • درصد بیشترین نوسان سال : ٪۴۷.۰۶
 • مقدار بیشترین نوسان سال : ۸۸,۰۰۰
کلیه قیمت ها زمان
۹۹,۰۰۰ ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۸۳,۶۶۰ ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱۸۷,۰۰۰ ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۸۳,۶۶۰ ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱۸۷,۰۰۰ ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۸۳,۶۶۰ ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۸۷,۰۰۰ ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۸۳,۶۶۰ ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۸۷,۰۰۰ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۸۳,۶۶۰ ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۸۹,۰۰۰ ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۸۳,۶۶۰ ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۸۹,۰۰۰ ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۸۳,۶۶۰ ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۸۹,۰۰۰ ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۸۳,۶۶۰ ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۸۹,۰۰۰ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۸۳,۶۶۰ ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۸۹,۰۰۰ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱۶۵,۰۰۰ ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۱۴۵,۰۰۰ ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

نمودار تغییرات به دلار

 • آخرین نرخ : ۸.۴۷
 • بالاترین نرخ سال جاری : ۱۵.۹۸
 • پایین ترین نرخ سال جاری : ۷.۰۹
 • درصد بیشترین نوسان سال : ٪۴۷.۰۲
 • مقدار بیشترین نوسان سال : ۷.۵۲
کلیه قیمت ها زمان
۸.۴۳ ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۷.۱۵ ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱۵.۹۸ ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۷.۱۵ ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱۵.۹۸ ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۷.۱۵ ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۵.۹۸ ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۷.۱۵ ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۵.۹۸ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۷.۱۵ ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۷.۶۱ ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۷.۱۵ ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۷.۶۱ ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۷.۱۵ ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۷.۶۱ ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۷.۱۵ ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۷.۶۱ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۷.۰۹ ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۷.۴۸ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱۳.۶۹ ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۱۰.۷۰ ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

نمودار تغییرات به یورو

 • آخرین نرخ : ۷.۵۰
 • بالاترین نرخ سال جاری : ۱۴.۱۷
 • پایین ترین نرخ سال جاری : ۶.۲۹
 • درصد بیشترین نوسان سال : ٪۴۷.۰۹
 • مقدار بیشترین نوسان سال : ۶.۶۷
کلیه قیمت ها زمان
۷.۵۱ ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۶.۳۴ ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱۴.۱۷ ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۶.۳۴ ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱۴.۱۷ ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۶.۳۴ ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۴.۱۷ ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۶.۳۴ ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۴.۱۷ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۶.۳۴ ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۶.۷۴ ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۶.۳۴ ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۶.۷۴ ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۶.۳۴ ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۶.۷۴ ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۶.۳۴ ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۶.۷۴ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۶.۲۹ ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۶.۶۵ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱۲.۰۴ ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۹.۳۹ ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

نمودار تغییرات به درهم

 • آخرین نرخ : ۳۱.۱۶
 • بالاترین نرخ سال جاری : ۵۸.۸۴
 • پایین ترین نرخ سال جاری : ۲۶.۱۶
 • درصد بیشترین نوسان سال : ٪۴۷.۰۴
 • مقدار بیشترین نوسان سال : ۲۷.۶۸
کلیه قیمت ها زمان
۳۱.۰۲ ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۲۶.۳۲ ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۵۸.۸۴ ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۲۶.۳۲ ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۵۸.۸۴ ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۲۶.۳۲ ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۵۸.۸۴ ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۲۶.۳۲ ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۵۸.۸۴ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۲۶.۲۷ ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۲۷.۹۴ ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۲۶.۲۷ ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۲۷.۹۴ ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۲۶.۲۷ ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۷.۹۴ ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۶.۲۷ ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۷.۹۴ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۶.۱۶ ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۷.۲۱ ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۵۰.۳۸ ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۳۸.۸۶ ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
محصولات مرتبط
٪۳۲
٪۳۰
٪۳۰
٪۳۰
٪۳۰

مشخصات فنی

مشخصات

 • نوع کاربرد محصول
  تزئینی
 • ابعاد محصول
  6.5*16*30 سانتی‌متر
 • وزن محصول
  350 گرم

نقد و بررسی اجمالی تندیس میناکاری گلدان مدل گالری زمرد ارتفاع 20 سانتی متر

summary

3
4